Combest: de mestverbrandingslijn van DSNRG.

Combest mestverbrandingslijn is een product van DSNRG advies & projectmanagement. De lijn biedt een milieuvriendelijke, duurzame oplossing voor het omzetten van pluimveemest naar energie. Voor het verwarmen van pluimveestallen wordt vaak gas- of houtverbranding gebruikt. Pluimveehouders met vleeskuikens kunnen hier hun eigen pluimveemest voor gebruiken.

Korte terugverdientijd

De terugverdientijd van de Combest mestverwerkingslijn ligt gemiddeld tussen de 5 en 10 jaar zonder fiscaal voordeel.

De mestverbrander
De mestverbrander heeft een unieke roterende, keramieke buis. De mest heeft hierdoor geen invloed op de metalen delen van de verbrander.

Modulaire bouw

De installaties zijn modulair opgebouwd en kunnen zo relatief eenvoudig aan klant specifieke eisen worden aangepast.

Drooglijn
De unieke kippenmestdroger werkt door middel van een geperforeerde band waar lucht doorheen wordt geblazen.
Logistiek en mestbuffering
De logistiek van de Combest mestverbrandingslijn is een zeer belangrijk aandachtspunt.

Duurzame materialen

De verbrander bestaat voor een groot deel uit keramiek, wat zorgt voor een lange levensduur.

Biodoseerunit
De biodoseerunit is de natte mest buffer voor de mestverbrandingslijn. De biodoseerunit verzorgd de toevoer van een homogeen product aan de droger.

Besturing

De machine bevat sensoren, een PLC besturing en een datalogger. Hiermee wordt het verbrandingsproces geoptimaliseerd en de mestverbrandingslijn aangestuurd.

Warmwaterbuffer

Het verwarmde water wordt naar een warmwaterbuffer geleid om pieken in de energievraag op te vangen.

Warmwaterbuffer
De mestverbrandingslijn produceert warm water waarmee de kippenstallen verwarmd kunnen worden. De energievraag van vleeskuiken stallen is niet erg regelmatig. De eerste weken van een vleeskuiken cyclus van 7 of 8 weken is veel meer energie benodigd dan in de weken daarna dit kan worden afgevangen door middel van de warmwaterbuffer.

Reductie van uitstoot

De droog installaties zijn verkrijgbaar met luchtwasser om de uitstoot van ammoniak, geuren en stof te reduceren.

Asafvoer
Na de verbranding van de kippenmest blijft er 6 á 8% as over. Deze as zit vol mineralen.

Heeft u interesse in de Combest mestverbrandingslijn neem dan gerust contact met ons op via de website van DSNRG: www.dsnrg.nl.
We informeren u graag over de mogelijkheden voor uw bedrijf.