Subsidies en financiering

 

Mestboekhouding
De hoeveelheid en de chemische samenstelling van de pluimveemest die verbrand wordt, moet worden opgenomen in een mestboekhouding. Dit geldt ook voor de as die er vrijkomt. Het volume hiervan wordt bepaald door weging (op het terrein). Om de samenstelling te bepalen, moeten er chemische analyses worden gedaan door een extern bureau. Er moeten verschillende mestnummers voor het pluimveebedrijf en de mestverwerking gebruikt worden.

Voor het verbranden van pluimveemest geldt er eenvoudigere Europese regelgeving dan voor het verbranden van bijvoorbeeld koeien- of varkensmest.

Het verbranden van pluimveemest op eigen bedrijf wordt gezien als het verbranden van een reststof, zoals hout. Een keer per jaar moeten de emissies bij verbranding naar de buitenlucht worden gemeten. Dat wordt gedaan door een erkend bedrijf. Het verbranden van andere soorten mest dan pluimveemest wordt gezien als het verbranden van een afvalstof. Hiervoor moet aan veel meer emissienormen worden voldaan.

Capaciteitsanalyse
De hoeveelheid energie die gebruikt wordt, zal fluctueren. Zo wordt er vaak bij vleeskuikenbedrijven elke zeven weken kuikens ingekocht. De eerste paar weken hebben deze
kuikens meer verwarming nodig dan daarna. Bovendien is de energievraag hoger in de winter dan in de zomer. Ook is de energievraag hoger wanneer de overtollige mest (die na verbranding overblijft) gehygiëniseerd en gedroogd dient te worden ten behoeve van de verkoop.

Combest zal de energievraag in de tijd analyseren en alle factoren hierin meenemen. De capaciteit van de verbrander zal hierop aangepast worden.