Subsidies

Met een mestverbrander komt u in aanmerking voor subsidies. Er zijn subsidies mogelijk waaronder provinciale, Europese, gemeentelijke investeringssubsidies of innovatiesubsidies

Stimulering Duurzame Energie 

De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) ondersteunt de productie van energie uit biomassa. Tijdens de openstellingsrondes kunt u subsidie aanvragen voor monomestvergisting, allesvergisting, slibvergisting (RWZI), verbranding (thermische conversie) en vergassing van biomassa.
Het verbranden van mest komt daarmee ook in aanmerking voor subsidie.

De subsidie wordt verstrekt door het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVON).

Combest kan u indien gewenst helpen met het verzorgen van uw SDE aanvraag.

Investeringssubsidies

Er zijn in Nederland diverse investeringssubsidies mogelijk voor technologie ontwikkelingsprojecten en demonstratieprojecten. Hierbij kun je denken aan de regelingen in de topsector Energie, maar ook regelingen vanuit uw provincie.

Deze regelingen kunnen zowel landelijk als provinciaal worden verstrekt.
De subsidieregelingen zijn continu in ontwikkeling. Een subsidiescan op moment van investeren is dan ook het meest lonend.

Combest kan helpen om de juiste subsidies in beeld te krijgen. Neem hiervoor contact met ons op.

Terugverdientijd

De terugverdientijd van de mestverbrandingslijn wordt bepaald door een aantal variabelen. De variabelen zijn bedrijfsafhankelijk. Denk hierbij aan de stookkosten voor gas of hout, de hoeveelheid af te voeren mest, de warmtevraag van de stallen en de kosten van het afvoeren van de mest.

In onderstaand overzicht is per bedrijfsgrootte zichtbaar gemaakt wat de te verwachte terugverdientijd minimaal is. Hierbij is geen rekening gehouden met fiscale voordelen of aanvullende subsidie anders dan de SDE+ regeling.

Wilt u vrijblijvend een bedrijfsspecifieke terugverdientijd berekening ontvangen? Neem dan contact met ons op door de vragenlijst in te vullen.