Neem contact met mij op:

  De Voordelen van mest verbranden

  • Grote KOSTENBESPARING op gas of hout doordat eigen mest wordt gebruikt als brandstof en er geen vergoeding hoeft te worden betaald voor het afvoeren van mest.
  • ALLE MEST KAN WORDEN VERWERKT, ook als er meer mest beschikbaar is dan voor de energievoorziening nodig is. De overtollig gedroogde of gehygiëniseerde mest kunt u verkopen (opbrengst uit verkoop).
  • DIERENWELZIJN. De pluimveemest is droger, wat huidziekten en uitval vermindert. De goedkopere energie maakt het mogelijk de stallen beter te verwarmen en vaker te ventileren, wat zorgt voor lagere ammoniaken geurconcentraties. Dit resulteert in een betere leefomgeving voor de dieren met een betere voeropname en minder ziekte en uitval tot gevolg.
  • Doordat de mest volledig wordt verbrand, wordt schade aan de verbrander voorkomen. Dat zorgt voor een LANGE LEVENSDUUR.
  • GEEN GAS OF ANDERE FOSSIELE BRANDSTOF NODIG wat bijdraagt aan CO2 reductie.
  • Er is MINDER TRANSPORT NODIG, wat bijdraagt aan CO2 REDUCTIE.
  • DE AS IS EEN MINERAALRIJKE BODEMVERBETERAAR en kunt u verkopen (opbrengst uit verkoop). Deze kan voor meerdere doelen worden verkocht.
  • KORTE TERUGVERDIENTIJD (tussen de 5 en 10 jaar).
  • Het is DUURZAAM, RENDABEL en MILIEUVRIENDELIJK.
  0
  % mestverwerking op de locatie
  0
  % minder externe transportbewegingen op de locatie
  0
  % duurzaam