De voordelen van mest verbranden:

 

  • Grote kostenbesparing op gas of hout doordat eigen mest wordt gebruikt als brandstof en er geen vergoeding hoeft te worden betaald voor het afvoeren van mest.
  • Alle mest kan worden verwerkt, ook als er meer mest beschikbaar is dan voor de energievoorziening nodig is. De overtollig gedroogde of gehygiëniseerde mest kunt u verkopen (opbrengst uit verkoop).
  • Dierenwelzijn. De pluimveemest is droger, wat huidziekten en uitval vermindert. De goedkopere energie maakt het mogelijk de stallen beter te verwarmen en vaker te ventileren, wat zorgt voor lagere ammoniak- en geurconcentraties. Dit resulteert in een betere leefomgeving voor de dieren met een betere voeropname en minder ziekte en uitval tot gevolg.
  • Doordat de mest volledig wordt verbrand, wordt schade aan de verbrander voorkomen. Dat zorgt voor een lange levensduur.
  • Geen gas of andere fossiele brandstof nodig wat bijdraagt aan CO2 reductie.
  • Er is minder transport nodig, wat bijdraagt aan CO2 reductie.
  • De as is een mineraalrijke bodemverbeteraar en kunt u verkopen (opbrengst uit verkoop). Deze kan voor meerdere doelen worden verkocht.
  • Korte terugverdientijd (tussen de 5 en 10 jaar).
  • Het is duurzaam, rendabel en milieuvriendelijk.
0
% mestverwerking op de locatie
0
% minder externe transportbewegingen op de locatie
0
% duurzaam