Combest

Combest is een bedrijf met haar wortels in de agrarische sector. Onze missie is om de mest van pluimveebedrijven op eigen locatie rendabel om te zetten in duurzame energie voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Ons motto is: ‘From Manure to Energy’.

Sinds 2012 werken Rudy Daniëls en Jurre Dijkstra samen aan toepassingen van duurzame energie installaties. In 2014 is het idee geboren om een mestverbrandingslijn te ontwikkelen. In de jaren hierna is hard gewerkt aan de uitwerking van idee tot een concrete toepassing. In 2018 hebben Rudy en Jurre het bedrijf Combest opgericht en is deze innovatie gereed voor de markt.

Combest is de internationale specialist op het gebied van mestverbranding voor pluimveebedrijven. Met een rendabele en duurzame totaaloplossing stelt Combest haar klanten in staat om het rendement van hun bedrijf te verbeteren en een positieve en duurzame bijdrage te leveren aan het verminderen van het gasverbruik.

Projectaanpak

Het project rond de installatie van de Combest mestverbrandingslijn is meer dan alleen een machine installeren. Bekijk onze projectaanpak voor de vleeskuikenhouderij.

Combest mestverbrandingslijn

De Combest mestverbrandingslijn is een milieuvriendelijke, duurzame oplossing voor het omzetten van pluimveemest naar energie. Voor het verwarmen van pluimveestallen wordt vaak gas of houtverbranding gebruikt. Maar pluimveehouders kunnen hier ook vanaf nu hun eigen pluimveemest voor gebruiken.

De Combest verbrandingslijn kan op bedrijf/boerderij schaal mest versnipperen, drogen, hygiëniseren en verbranden. De verbranding levert energie op, die weer door het bedrijf gebruikt kan worden voor stalverwarming en het drogen en hygiëniseren van overtollige (nog af te voeren) mest. De warmte kan daarnaast gebruikt worden voor het verwarmen van een woonhuis of andere gebouwen.

De lijn bestaat uit meerdere modules die naar wens kunnen worden geplaatst, waaronder een  biodoseerunit, een verkleiner, een drooglijn, een hygiëniseerunit een mestverbrander en een buffervat voor warm water.

Combest Technische Installatie

Op onderstaande pagina’s kunt u meer informatie vinden over de betreffende onderwerpen: