Energie voor verwarmen van de stallen

 

De mestverbranding lijn produceert warm water waarmee de kippenstallen (en eventueel kantoren of woningen) verwarmd kunnen worden. De energievraag van vleeskuiken stallen is niet erg regelmatig. De eerste weken van een vleeskuiken cyclus van 7 of 8 weken is veel meer energie benodigd dan in de weken daarna.

In de winter is er meer energie benodigd dan in de zomer. (zie hiervoor de afbeelding rechts). De warmwaterbuffer zorgt ervoor dat er op piekmomenten extra energie ter beschikking is. Zodoende hoeft de capaciteit van de verbrander niet groter te zijn dan nodig.

 

Energie voor de drooglijn

De drooglijn wordt volcontinu gebruikt behalve op momenten dat er een piek vraag in de stallen is . Op piekmomenten zal de drooglijn dus even stil staan.

Indien de resterende mest die niet benodigd is om de stallen te verwarmen wordt gedroogd vraag dit extra droog capaciteit. Met bovenstaande factoren wordt rekening gehouden bij het vaststellen van de capaciteit van de droger.

 

Inhoud van de warm water buffer

De inhoud van de waterbuffer is afhankelijk van het beschikbare vermogen van de verbrander en de vraag aan energie op piekmomenten.

De inhoud heeft ook een relatie met overige buffermogelijkheden zoals in de leidingen naar de stallen.

Op piekmomenten wordt er energie uit de waterbuffer gehaald en neemt dus de temperatuur van het water af.

Buiten de piekmomenten zorgt de mestverbrander dat het water weer op 95 graden gebracht wordt. In de afbeelding hiernaast is een voorbeeld van de capaciteitsanalyse, waarbij duidelijk de 7 weken cyclus van een vleeskuiken bedrijf te zien is.

Meer weten? Neem contact met ons op.