Technologie

 

Combest werkt met gepatenteerde technologieën.

 

Verbranding

Doordat de gehele verbrandingszone van de Combest mestverbrander geen metalen onderdelen bevat aan de binnenzijde, is er geen sprake van aantasting van materiaal door de mest. Vooral verwarmde mest kan erg agressief en corrosief zijn. De verbrander is aan de binnenkant bekleed met keramiek. Dit is een van de weinige materialen die tegen mest bestand is. De verbranding is volledig waardoor ook de warmtewisselaar een lange levensduur heeft. Om zeker te stellen dat er volledige verbranding plaatsvindt, is het van belang dat de mest goed voorgedroogd en fijn gemaakt is. Dit wordt gedaan door middel van een banddroger en verkleiner. Het water wordt verwarmd door de warmte uit de verbrander en getransporteerd naar de stallen. De warmte die overblijft gaat naar de banddroger voor het drogen van de mest. Een temperatuurregeling zorgt er voor dat de stallen en banddroger genoeg warmte krijgen.

Drooglijn

De drooglijn is de modernste techniek voor het drogen van biomassa. De mest wordt in de droger door een verdeler in een dunne laag uitgespreid op een geperforeerde roestvrijstalen band, waar warme lucht door wordt geblazen. Alleen mest die droog genoeg is gaat door naar de verbrander. Dit zorgt voor een schone verbranding.

Klik hier voor meer informatie over de drooglijn

Hygiëniseren

Om de kans op verspreiding van virussen en bacteriën zo klein mogelijk te maken kan de mest gehygiëniseerd worden. Bovenop de drooglijn zijn twee buffers opgenomen om de mest te kunnen hygiëniseren. Om het uur wordt gewisseld van buffer. De mest wordt in deze buffers minimaal één uur lang op 70 °C gehouden.

Logistiek en mestbuffering

De logistiek van de Combest mestverbrandingslijn is een zeer belangrijk aandachtspunt.

 

Klik hier voor meer informatie over de logistiek en mestbuffering

Luchtwasser en Biofilter

De vochtige lucht die van de banddroger komt, wordt naar een tweelaags luchtwasser geleid met daarachter een biofilter. De luchtwasser met biofilter zorgt voor het reduceren van respectievelijk de ammoniak- en geuremissies.

Biodoseerunit

De biodoseerunit is de natte mest buffer voor de mestverbrandingslijn. De biodoseerunit verzorgd de toevoer van een homogeen product aan de droger.

 

Warmwaterbuffer

De mestverbrandingslijn produceert warm water waarmee de pluimveestallen verwarmd kunnen worden. De energievraag van vleeskuikenstallen is niet erg regelmatig. De eerste weken van een vleeskuikencyclus is veel meer energie benodigd dan in de weken daarna. In de winter is er meer energie benodigd dan in de zomer (zie hiervoor de afbeelding rechts). De warmwaterbuffer zorgt ervoor dat er op piekmomenten extra energie ter beschikking is. Zodoende hoeft de capaciteit van de verbrander niet groter te zijn dan nodig.

 

Asafvoer

Na de verbranding van de kippenmest blijft 6 á 8% van de as over

 

Emissiereductie

Bij het drogen van mest kan veel geur vrijkomen. Door het inzetten van een chemische luchtwasser en biofilter worden de ammoniak en geur omgezet en verminderd. Zo wordt de uitstoot milieuvriendelijker. De chemische luchtwasser zet de ammoniak om. Het biofilter reduceert de geur. Deze filter bestaat uit een bak met boomwortels, die de geur opnemen en afbreken.

Elektriciteit

De mestverbrander is in principe ook geschikt om elektriciteit te maken voor eigen bedrijf of de wereldmarkt. De warmte kan omgezet worden in stoom, die vervolgens door een turbine elektriciteit produceert. Dit is alleen rendabel voor zeer grote pluimveebedrijven.

Dit is een op maat gemaakte oplossing. Vraag naar de mogelijkheden.