De emissiemetingen behaald!

In mei 2020 zijn de emissiemetingen op de eerste mestverbrander succesvol afgerond. Er zijn metingen uitgevoerd op Nox, Sox, stof, geur en ammoniak.

De eisen gesteld door de Europese Unie, NVWA en de RUD zijn allen behaald.

De metingen zijn door de firma Tauw Nederland uitgevoerd.

De weg is vrij voor vervolgprojecten!


Neem voor meer informatie contact met ons op.